16 november Algemene Ledenvergadering MDZ

Beste leden

De komende ledenvergadering zal op een andere manier gehouden worden dan we gewend zijn. Vanwege de Corona-pandemie is het onverantwoord om een fysieke bijeenkomst te houden. Landelijk is er voor gekozen om vergaderingen in een digitale vorm te houden. Uiteraard sluiten wij daar bij aan.

Binnenkort zullen wij u verder informeren op welke wijze u kunt deelnemen.

Met vriendelijke groet 

Wilfried Lempens – Voorzitter Mendistrict Zuid