Aanvragen en plannen wedstrijd

Wedstrijd Plannen

 • District Zuid Mennen coördineert de  wedstrijdkalender
 • Uitgangspunt is één zelfde soort wedstrijd op een zelfde dag. 
 • Tijdens het samengesteld kampioenschap of de Hippiade geen wedstrijden plannen
 • Bij de samengestelde (meerdaagse) wedstrijden is  het uitgangspunt dat er minimaal 2 weken tussen zitten
 • Wedstrijden die al jaren op een bepaalde datum zitten krijgen voorrang. 
 • Wedstrijden die tijdens een evenement gehouden worden krijgen voorrang.
 • Afwijken van uw gebruikelijke wedstrijddatum? Kijk dan goed naar vorige jaren of er op die datum al een wedstrijd georganiseerd kan gaan worden.  Als dit het geval is, neem dan contact op met de betreffende wedstrijdorganisatie
 • Het Outdoor seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. 
 • Het Indoorseizoen van 1 oktober tot 1 april. Tijdens het  indoorseizoen mogen ook outdoorwedstrijden verreden worden
 • We kunnen soms niet voorkomen dat er een D/V wedstrijd tegelijkertijd met b.v. een impulsmarathon of SWM wordt verreden
 • Wanneer er ernstige knelpunten (kunnen) ontstaan dan zal het District samen met de wedstrijdorganisaties tot een oplossing proberen te komen.

Wedstrijd Aanvragen (Let op eerst bij Mendistrict Zuid, daarna OOK nog bij KNHS Ermelo)

 • Wedstrijd aanvragen met het  “Aanvraagformulier Wedstrijden”
 • Volledig ingevulde formulier mailen naar wedstrijd@mendistrictzuid.nl
 • Als het Mendistrict de aanvraag goedkeurt wordt deze doorgestuurd naar KNHS Ermelo

Hiermee is je aanvraag nog niet compleet en staat de wedstrijd niet op de KNHS Kalender

 • De wedstrijdorganisatie moet dan altijd ZELF de wedstrijd OOK aanvragen via “MIJN KNHS” van de Vereniging
 • Daarna kan de aanvrager het vraagprogramma via “MIJN KNHS” aanpassen
 • Hierna plaatst de KNHS de wedstrijd op de kalender
 • Aansluitend plaatst het Mendistrict de wedstrijd op de Wedstrijdkalender op deze website.