Bestuur

De bestuursleden van het mendistrict worden gekozen door de leden van het mendistrict. Er is een rooster van aftreden en ieder bestuurslid mag 3x een termijn zitting hebben in het bestuur. De functie is vrijwillig en er staat geen vergoeding tegenover. Iedereen die interesse heeft in een bestuursfunctie kan dit aangeven bij de voorzitter. Naast bestuursleden zijn we altijd op zoek naar leden die zitting willen nemen in een commissie om te ondersteunen bij de organisatie van een van de disciplines

FUNCTIE

NAAM

E-MAIL

Voorzitter

Constance Groenenveld

bestuur@mendistrictzuid.nl

Secretaris

José Kuppens

secretariaat@mendistrictzuid.nl

Penningmeester

Corin Sweegers

penningmeester@mendistrictzuid.nl

Bestuurslid

Wedstrijdzaken

Michiel Klep

wedstrijd@mendistrictzuid.nl

Bestuurslid

Algemeen

Wil Schellekens

bestuur@mendistrictzuid.nl

Recreatie

Wilfried Lempens

recreatie@mendistrictzuid.nl

Bestuurslid

jeugd

Mariëlle Lauwers

jeugd@mendistrictzuid.nl