Recreatie

Circa 10% van de menners in Nederland is actief in de wedstrijdsport. De overige 90% rijdt voornamelijk voor de gezelligheid zonder wedstrijd element. In district Zuid zijn er 5000 menners in het bezit van een koetsiersbewijs waarvan 550 menners wedstrijden rijden. Daarnaast zijn er óók nog menners die geen koetsiersbewijs hebben. Dat betekent dat in district Zuid ruim 4500 menners regelmatig een ritje rijden.

Om de recreatiemenners te faciliteren is er in mendistrict Zuid een portefeuillehouder aangesteld.

Informatie over menroutes zijn terug te vinden op onderstaande sites:

https://www.hippisch-toerisme.nl/ruiterroutes/limburg/

https://www.hippisch-toerisme.nl/ruiterroutes/noord-brabant/

https://www.buitenrijden.nl

 

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via onderstaand mailadres kenbaar gemaakt worden bij de portefeuillehouder recreatie: recreatie@mendistrictzuid.nl

Regioconsulenten

Heb je vragen over paden en buitenrijden in jouw regio?

Dan kan je terecht bij een KNHS regioconsulent!

De KNHS Regioconsulent helpt om op een mooie en veilige manier buiten te rijden of te mennen

Wat doet de regioconsulent?

  • De Nederlandse natuur toegankelijk houden voor de paardensport
  • Fungeert als meldpunt voor knelpunten (bv. geen toegang tot bos door gesloten spoorwegovergang) en problemen met ruiter- en menpaden
  • Initieert en ondersteunt bij de aanleg van ruiter- en menroutes
  • Lobbyt voor veiligheid van ruiters en menners in het verkeer
  • Onderhoudt de contacten met lokale terrein eigenaren en overheden

De provincie Noord Brabant is in drie gebieden verdeeld.

Voor Noord Brabant-Noord is Trix van der Kolk actief (b.kolk@home.nl. tel. 0411 675992)

Voor Noord Brabant West is Frans Baten actief (batenfrans@gmail.com tel. 0653398263)

Voor Noord Brabant-Zuid bestaat een vacature

Voor Limburg is Lei Linders actief (l.linders6@kpnplanet.nl tel. 077 4651499)

Stimuleringsbijdrage

Om recreatief (buiten-)rijden te stimuleren heeft Mendistrict Zuid een bijdrageregeling vastgesteld. Deze regeling is met name bedoeld voor organisaties om een eerste financiële hobbel voor het organiseren van een recreatief evenement te overwinnen. Onder voorwaarden kan een bijdrage van maximaal € 300,- ontvangen. De voorwaarden zijn hier terug te vinden.

Schroom niet en meld uw evenement aan bij het bestuur van het Mendistrict!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of rechtstreeks met de portefeuillehouder recreatie van Mendistrict Zuid, Henk Meijs 06-80042373 of per mail recreatie@mendistrictzuid.n