Cursus Hoofd-hinderniswaarnemer

CURSUS HOOFD-HINDERNISWAARNEMER
Zonder vrijwilligers geen wedstrijdsport. Vaak wordt er aan voorbijgegaan hoe belangrijk zijn zijn om een wedstrijd mogelijk te maken.

Een onmisbare functie is die van Hoofd-hinderniswaarnemer. Om de wedstrijd eerlijk en veilig te laten verlopen zijn die op iedere hindernis nodig. Daarom bieden we begin 2024 weer de cursus “hoofd-hinderniswaarnemer” aan zodat alle verenigingen weer in staat zijn om de nodige waarnemers te vragen voor hun wedstrijd.

De data zijn 3 en 17 februari. Locatie wordt nog bepaald aan de hand van de woonplaats van de deelnemers maar zal zo centraal mogelijk in Brabant/Limburg zijn.
In eerste instantie hebben leden van mendistrict zuid voorrang maar ook leden uit de andere districten zijn welkom om zich aan te melden.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: secretariaat@mendistrictzuid.nl
Vermeld hierin:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnr en e-mail en evt lid van welke menvereniging.