Algemene Ledenvergadering 15-11-2021

24 september 2021,

Beste leden van Mendistrict Zuid

Graag wil ik u uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op  15 November 2021 bij  Equestrian Centre de Peelbergen BV, Traversweg 5 in Kronenberg.

De agenda is zal via uw eigen vereniging verspreid worden en zal vanaf 25 oktober beschikbaar zijn op onze website https://mendistrictzuid.nl/.

Op dit moment willen wij u wijzen op enkele vacatures die in onze najaarsvergadering binnen het bestuur beschikbaar komen.

Portefeuillehouder recreatie, wordt op dit moment ingevuld door Henk Meijs (is aftredend en niet herkiesbaar)

Portefeuillehouder jeugd, wordt vervuld door Frank Vissers, samen met Mariëlle Lauwers. Frank Vissers is aftredend en niet herkiesbaar, Mariëlle zal de functie volledig voor haar rekening nemen.

Portefeuillehouder dressuur-vaardigheid en wedstrijdsport. Wordt op dit moment ingevuld door Michiel Klep. (aftredend en herkiesbaar).

Ook is een vacature ontstaan in onze afvaardiging in het Menforum.

Hein Verhofstad is aftredend en niet herkiesbaar.

Voor de vacatures portefeuillehouder recreatie en menforum lid kunnen kandidaten zich aanmelden bij het bestuur, schriftelijk of per email aan bestuur@mendistrictzuid.nl .

Aanmelding dient uiterlijk op 11 oktober binnengekomen te zijn bij het bestuur.

Vooruitlopend op het jaar 2022, ook dan zullen er twee vacatures ontstaan.

– Secretariaat, thans ingevuld door Dorethea van der Hulst (voorjaar aftredend en niet herkiesbaar)

– Voorzitter, thans ingevuld door Wilfried Lempens (najaar aftredend en niet herkiesbaar)

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Mendistrict Zuid

Wilfried Lempens