Geen Strijd Der Districten

Na overleg met de regiobesturen is unaniem besloten om de Strijd Der Districten begin volgend jaar niet door te laten gaan. 

Helaas waren er voor de meeste districten door de huidige Corona-maatregelen geen mogelijkheden selectiewedstrijden te organiseren en zou de wedstrijd, als hij al door kon gaan, zonder publiek verreden worden.

Juist het publiek maakt de SDD en doorschuiven leek dan iedereen ook de enige juiste beslissing.