27 november Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 27 november vindt de najaarsvergadering plaats. We zijn weer welkom bij Manege Meulendijks in Geldrop.

Naast de huldiging van de kampioenen van afgelopen seizoen zijn er ook weer aftredende bestuursleden. De eerste termijn van Mariëlle Lauwers (jeugd) en José Kuppens (secretariaat) zit erop. Beide zijn herkiesbaar maar natuurlijk staat we open voor nieuwe ideeën en is iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze mooie sport welkom om zich  verkiesbaar te stellen.

Dit kan door je aan te melden via secretariaat@mendistrictzuid.nl

De voorlopige agenda: klik hier

Notulen voorjaarsvergadering: klik hier