Geen indoorkampioenschap 2020

Door de huidige Corona-maatregelen is helaas ook het indoorkampioenschap in Geldrop, welke gepland stond op 25 december, afgelast.

Organisatie en bestuur zijn van mening dat het niet verantwoord is op dit moment om dit evenement veilig door te kunnen laten gaan en hoopt dat er wellicht begin 2021 mogelijkheden zijn om toch iets te organiseren.

 

Voor nu, blijf gezond!

Geen Strijd Der Districten

Na overleg met de regiobesturen is unaniem besloten om de Strijd Der Districten begin volgend jaar niet door te laten gaan. 

Helaas waren er voor de meeste districten door de huidige Corona-maatregelen geen mogelijkheden selectiewedstrijden te organiseren en zou de wedstrijd, als hij al door kon gaan, zonder publiek verreden worden.

Juist het publiek maakt de SDD en doorschuiven leek dan iedereen ook de enige juiste beslissing.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 16-11-2020

Geachte leden van Mendistrict Zuid,

Zoals eerder vermeld zal op 16 november 2020 onze ALV plaatsvinden. Door de richtlijnen zoals die momenteel gelden door Corona hebben wij als bestuur ervoor gekozen om deze ALV via Teams te houden.

U vindt de agenda en de bijbehorende stukken op de website onder het menu onder: Digitale ALV 16-11-2020

Mochten er vragen voor de ALV zijn, dan kunt u deze tot 72 uur voor de vergadering sturen naar secretariaat@mendistrictzuid.nl . Deze vragen zullen dan in de vergadering behandeld worden.

Als u deel wilt nemen aan de ALV, dan zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Om Teams te kunnen gebruiken heeft u een Microsoft account nodig en dient u uiteraard Teams te installeren op de computer/laptop.
  • Op 15 november, een dag voor de ALV, bestaat de gelegenheid om tussen 20.00u en 20.30u alvast een keer in te loggen via de link op https://mendistrictzuid.nl/?page_id=629 om te kijken of alles functioneert. Mochten er dan problemen zijn, dan kunt u nog contact opnemen met Mariëlle Lauwers op 06-22389720 
  • Op 16 november is het mogelijk vanaf 19.00u in te loggen via de link op de site. Wij starten om 20.00u met de vergadering. Mocht u na 20.00u nog niet ingelogd zijn, dan is het niet meer mogelijk om hiermee geholpen te worden en kunt u dus helaas niet meer deelnemen.
  • De overige “spelregels” voor deelname kunt u op onze site vinden.

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunt u die natuurlijk altijd stellen.

Tot de ALV!

Met vriendelijke groeten,
Dorothea van der Hulst
Secretaris Mendistrict Zuid